เกี่ยวกับเรา

ในฐานะพ่อคนหนึ่ง ที่เป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ ผมต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงผ่านงานออกแบบ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจกับผู้คนรอบตัว รวมถึงลูกชายของผมเอง ผมมีความเชื่อว่าการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางบวกเพียงเล็กน้อย ก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนให้ไปในทางดีขึ้นได้ จึงเกิดเป็นก้าวแรกของผลิตภัณฑ์ที่เรียบง่ายและใกล้ตัว อย่างเข็มขัด MIN BELT ที่เราภาคภูมิใจ ​

แบรนด์ MINism เรามุ่งมั่นที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของผู้คน และผลิตเป็นสินค้าด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม จุดมุ่งหมายในระยะยาวของเรา คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ มีรูปแบบที่เรียบง่าย มีสไตล์ ที่ช่วยทำให้ชีวิตของผู้คนง่ายขึ้นและดีขึ้น จนหลายคนยินดีต้อนรับ MINism เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของพวกเขา

บุญโชค วงศ์ดีเลิศ

ผู้ก่อตั้ง MINism

"ผลิตภัณฑ์ที่ ว้าว! แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของผู้คน ด้วยวิธีการที่แตกต่าง ที่สำเร็จมักจะดูเรียบง่าย"

สมัครเพื่อติดตาม