มีนาคม 17, 2019 1 min read

TOUR003 เป็นเข็มขัดรุ่นพิเศษ ที่ผลิตในจำนวนจำกัด เพื่อฉลองแชมป์ของโปรฟีเวอร์ นิติธร ทิพย์พงษ์ และเป็นแชมป์แรกของเข็มขัด MIN BELT ในทัวร์


สมัครเพื่อติดตาม