ตุลาคม 04, 2019 1 min read

MINism ออกเข็มขัด MIN BELT รุ่นพิเศษ ที่ทำการทดลองสร้างลวดลายเรขาคณิตบนหัวเข็มขัด ในชื่อรุ่น X1 (Experiment) ที่นอกจากจะดูหรูหราแล้ว MIN BELT รุ่น X1 ยังทำให้หัวเข็มขัดยังคงความสวยงามไปได้อย่างยาวนาน เข็มขัด MIN BELT รุ่น X1 ผลิตในจำนวนจำกัด สั่งซื้อบนเว็บไซต์ได้แล้ว


สมัครเพื่อติดตาม