ตุลาคม 02, 2019 1 min read

MINism ได้รับเกียรติจากทีมนักบิน GRIPEN701TFS ให้ออกแบบเข็มขัด MIN BELT รุ่นพิเศษ เพื่อเป็นเครื่องแบบลำลองสำหรับนักบิน GRIPEN เท่านั้น เครื่องบินรบ GRIPEN และ เข็มขัด MIN BELT มีส่วนที่เหมือนกันคือ "Build to Last"


สมัครเพื่อติดตาม