เมษายน 03, 2018 1 min read

เข็มขัด MIN BELT รุ่น Amazing Blue เป็นเข็มขัดต้นแบบที่ทำสีพิเศษ ที่มีสีออกน้ำเงินเหลือบม่วงที่สวยงามตามชื่อ เข็มขัดรุ่นนี้ยังไม่ได้ผลิตออกมาจำหน่าย


สมัครเพื่อติดตาม